Spildevandstræf 2017 | Onsdag 6. september.

Vi deltager på dette års spildevandstræf 2017 ved Hillerød forsynings nye renseanlæg. Arrangementet starter onsdag d. 6 september fra kl. 9:30 til 14:30 Her har du mulighed for at møde vores tekniske konsulent Torben Nielsen, og få en snak om hele vores produktprogram bl.a. omrørere, strømningsdannere, røreværker, pumper, ejektorbeluftere og vores servicekoncept.

Storstrøms Spildevandsforenings træf | Torsdag 14. september.

Spildevandstræf på Næstved Renseanlæg Torsdag d. 14 september fra kl 9-14 Vi vil bl.a. fremvise dele af vores produktprogram. Omrørere, strømningsdannere, røreværker, pumper og ejektorbelufter.